FloorTime

floortime

Floortime Yöntemi

Çocuk psikiyatristi Dr. Stanley Greenspan'ın '' Yerde oyun '' adını verdiği bu yöntem erken çocukluk dönemde çocukların hem gelişimsel hem de bireysel farklılıklarına dikkate alan ilişki temelli bir modeldir.
Floortime , DIR Modelinin temelini  oluşturan  otizm spektrum bozuklu dahil olmak üzere dil ve konuşma bozukluğu,  down sendromu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ve gelişimsel gerilik yaşayan çocuk ve onların aileleri için geliştirilmiş, kapsamlı bir programdır.

Floortime çocuğun motor, dil ve bireysel duyu becerilerinin adım adım gelişmesini sağlar. Bu yötemde çocuk her gelişim basamağının farkındadır ve her basamakta öğrendikleri arasında olumlu bir ilişki kurulması amaçlanır. Aileyi de işin içerisine  katan yöntem; ailelerin çocuklarını daha iyi tanımalarını ve beraber zaman geçirebileceklerini öğretir.

Floortime yöntemi çocuğun duygusal ve entellektüel gelişimini destekleyen 6 önemli noktaya müdahale eder.
1-Kendi kendini düzenleme, çevre ile ilgi
2-Samimiyet kurma ve iletişime geçme
3-İki yönlü iletişim
4-Karmaşık iletişim
5-Duygusal fikirler
6- Duygusal düşünme

Floortime Hedefi 
Floortime, DIR modeli içinde kullanılan bir yöntemdir. Diğer bir ifadeyle floortime çocukla hedeflenen amaca uygun olarak etkileşimi arttırmak için oyun oynamak olarak tanımlanabilir. Bu hedeflerden yola çıkıldığında Floortime yönteminin iki önemli hedefi bulunmaktadır. İlk hedef, çocuğun doğal ilgilerini takip edip çocuğa rehber olarak yol göstermektir. İkinci hedefi ise çocuğun etrafındaki kişilerle iletişime geçmesini sağlayarak, yaşadığımız gerçek dünyanın içine çekmektir.

Hangi Durumlarda, Kimlere Uygulanabilir?
Öğrenme ve Dikkat ile İlgili Zorluklar
İletişim ve Dil ile İlgili Zorluklar
Genel Gelişim Gerilikleri
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar


Floortime nasıl uygulanır ?
En önemlisi floortime sakin bir ortamda uygulanmalıdır Bu hastanın evi olabileceği gibi, özel bir merkez de olabilir. Terapi seansları ebeveynlere ve/veya çocuğa bakan kişilere yönelik eğitimlerin yanı sıra, çocukla etkileşimi de içerir.
Seans sırasında ebeveyn veya eğitmen çocuğun faaliyetlerine katılır ve çocuğun liderliğini takip eder. Daha sonra da çocuğu giderek daha karmaşık etkileşimlere yönlendirmeye başlar. Bu adeta okul öncesi sınıflarda doğal olarak ortaya çıkan, çocuğun akranlarına dahil olabilme davranışına benzer.
Seanslar genellikle ileri geri ya da aynı hayali oyun şeklinde sürdürülür. Bu ortak ilgi, katılım ve problem çözme için temel oluşturur. Ebeveynler ve veya terapistler çocuğun etkileşimleri netleştirmeye, soyut ve mantıksal düşünceye odaklanmasına yardımcı olur.
DIR Floortime her yerde her zaman uygulanabilir. Günde sekiz ya da daha fazla ve en az yirmi dakika olmak üzere her yerde uygulanabilir. Uygulama sırasında farklı çocuklar da uygulamaya dahil edilip oyunlar genişletilebilir. 

DIR Modeli  Nedir ?
DIR modeli Floortime yönteminin önemli yapı taşlarından biridir. DIR modeliyle çocuğa detaylı değerlendirme ve bir müdahale programı gelştirilmesi amaçlanır.Temel hedefi ise çouğun sosyal, duygusal ve düşünsel becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

D (Development) Gelişimsel Bölümü
Gelişimsel bölümde altı tane  duygusal gelişim basamağı vardır. Çocuk bu basamaklara göre değerlendirilir ve gelişimsel olarak hangi basamakta olduğu görmemizi sağlar. Bu altı basamak;
1.Ortak ilgi ve dikkat
2.Birliktelik sağlama
3.İki yönlü iletişim sağlama
4.Kompleks sosyal problemleri çözme ve davranışların organizasyonu
5.Düşüncelerin temsil edilmesi
6.Soyut düşünme

I (Individual Differences) Bireysel Farklılıklar Bölümü

Her çocuğun duygusal açıdan çevresinden aldığı uyaranları işlemesi farklıdır. Bir çocuk seslere karşı hipersensitif veya hiposensitif olabilir. Bu bölümde çocuğun duyusal olarak çevresine nasıl dönüt verdiğine bakılır ve bunları göz önünde bulundurarak çalışma programı hazırlanır.
R (Relationship Based) İlişki Temelli Bölümü

Eğitmenlerin ve ebeveynlerin çocuğun duygu durumu, gelişimsel seviyesi ve birey farklılıklarına göre çocukla iletişime geçmesidir. Kurulan bu etkileşimle çocuk zamanla fonksiyonel ve duygusal gelişimde mesafe kat etmeye başlar.

Bakırköy Duyu Bütünleme